Ledare. Silas Aliki.

2017-04-14 03:00

Moderaterna vill bryta mot lagen för att vägra papperslösa barn skola

”Det var antagligen fler än jag som trodde att det var ett skämt, någon form av halvkass politisk satir.”

En tweet med det följande budskap började cirkulera i början av veckan:

”Idag har Moderaterna i Västmanland tagit ställning för att papperslösa barn inte ska ha rätt till skolgång.” 

Det var antagligen fler än jag som trodde att det var ett skämt, någon form av halvkass politisk satir. Men en snabb titt in på Västmanlandsmoderaternas twitterkonto visade att så inte var fallet. Det var ett ärligt menat ställningstagande. Förslaget mötte massiv kritik, men motiverades med att det ”handlar om att vi ser det nödvändigt att ändra lagen på grund av staten bör ej uppmuntra till parallella samhällen”. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Som Moderaterna i Västmanland själva påpekar kräver deras förslag en lagändring. Just nu bryter ställningstagandet om att frånta papperslösa barn rätten till skolgång mot den svenska skollagen, som slår fast att barn som vistas i Sverige utan tillstånd har samma rätt till utbildning som andra barn som är bosatta i landet. Enligt Christina Heilborn, som är chefsjurist på den svenska avdelningen av FN:s barnfond Unicef, strider Moderaternas förslag även mot FN:s barnkonvention. 

Många som argumenterat mot förslaget har gjort det genom att påpeka just att det bryter mot lagen. Röster har höjts för att Barnkonventionen ska bli svensk lag, något som inte är fallet idag. Stora delar av konventionen har istället, i enlighet med svensk lagstiftningstradition, transformerats och inpassats i olika svenska lagar, exempelvis skollagen. Men fortfarande saknas ett genomgående barnrättsperspektiv i svensk lagstiftning. 

Därför kom regeringens Barnrättsutredning förra året med ett förslag på hur Barnkonventionen ska kunna inkorporeras helt i svensk rätt. Arbetet med att göra Barnkonventionen till svensk lag har alltså kommit ganska långt, och är sannolikt snart verklighet. 

Det finns inte så många anledningar att vara motståndare till att tydligare inkorporera Barnkonventionen som svensk lag. Det hade tydliggjort att barns rättigheter ska gå före statens intresse av att upprätthålla en reglerad invandring. Men jag tror inte det hindrar Västmanlandsmoderaternas utspel från att bli verklighet. Förslaget handlar nämligen inte om juridik, utan om vilka människor det här samhället anser vara värdefulla och skyddsvärda. 

Sedan ett antal år tillbaka är det många politiska samtal som går ut på att framför allt borgerliga makthavare säger att det förvisso är beklagligt att en lagstiftning skadar någon utsatt grupp, men att lagen när den nu finns trots allt måste följas. Det är ett väldigt effektivt sätt att dölja det politiska utrymme som finns för en annan samhällsordning. För det verkar ju inte vara alla lagar som ska följas. 

Har man fått ett utvisningsbeslut måste det gälla, skriver Moderaterna i Västmanland i en längre förklaring till sina tidigare tweets. Med andra ord: de repressiva åtgärderna måste gälla, de mänskliga rättigheterna, i det här fallet barnets rättigheter, måste inte gälla. De omfattande försämringar i asylrätten som ägt rum de senaste åren följer samma mönster: inskränkningarna måste gälla, den grundläggande rätten till asyl måste inte gälla. 

Att på det här sättet kunna jonglera juridiska glosor och invecklade meningar är få förunnat. Men det räcker långt att veta att alla lagar alltid kan ändras, i positiv såväl som negativ riktning. Och att ingenting tvingar oss som samhälle att avhumanisera de mest utsatta barnen på ännu fler sätt.  

Och om någon verkligen är sugen på att ta tag i ett skadligt parallellsamhälle finns fortfarande Panamapapperskandalen att gräva i. Bara som ett exempel.