Inrikes.

2017-04-20 10:35
Vesna Prekopic, ledarskribent Dagens Arena. Bild: Vilhelm Stokstad, Jessica Gow/TT
Vesna Prekopic, ledarskribent Dagens Arena.

Vesna Prekopic: Att lotta in elever är drastiskt och nödvändigt

Ett obligatoriskt skolval, lottning till platserna när antalet sökande är för stort och en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Det är några av de förslag som skolkommissionen lade fram i sitt slutbetänkande i går. 

Regeringens uppdrag var tydligt. Höj kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan.

I går kom skolkommissionens slutbetänkande. Och om man får tro Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, har kommissionen lyckats väl med uppgiften.

– Skolkommissionen ger en nyanserad och heltäckande bild av det svenska skolsystemets svagheter och de utmaningar vi står inför. Förslagen är väl förankrade hos oss som möter skolans verklighet. Nu förväntar vi oss att politikerna tar stafettpinnen och fortsätter arbetet för ett starkare Skolsverige, säger han till skolledarna.se.

Lottning till skolor

Förslagen handlar i korthet om att införa nationella målsättningar, att bygga upp stödjande skolmyndigheter på regional nivå, att från statens håll delfinansiera undervisning och elevhälsa med utgångspunkt i elevernas socioekonomiska status, att införa fler behörighetskompletterande utbildningar, att öka elevernas trygghet och studiero. 

Och så det kanske mest kontroversiella: att införa lottning till de skolor där antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser. Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna, gick direkt attack mot förslaget. 

– Våra barn ska inte bli utsatta för ett skollotteri. Elevernas framtid ska bygga på förmåga och vilja, inte på vilken lott de drog i ett skollotteri, säger hon till TT.

”Måste göra något”

Vesna Prekopic, ledarskribent på Dagens Arena, tycker å sin sida att det är synd att det redan blivit en så polariserad debatt om just förslaget om lottning.

– Det är ju uppenbart att vi måste göra något åt segregationen och den bristande likvärdigheten i skolan. Politikerna borde lägga ned stridsyxan. Visst är det kontroversiellt, men det visar att man måste ta till drastiska åtgärder, säger hon till Dagens ETC.

Vad tycker du om kommissionens förslag överlag?

– Det är välkommet att de varit så pass konkreta i sina förslag och det är tydligt att likvärdigheten prioriteras, även om man kan fråga sig hur vissa saker ska realiseras.

– Det enda minuset är att de valt att lyfta obligatoriskt skolval. Det är inte sannolikt att ett obligatoriskt skolval kommer motverka segregationen i skolorna och den bristande likvärdigheten, eftersom socioekonomiskt starka respektive svaga föräldrar väljer efter helt olika premisser.