Inrikes.

2017-05-18 12:00
Magnus Persson & Erica Sjölander.
Magnus Persson & Erica Sjölander.

Trygga jobb – en het fråga på IF Metalls kongress

I morgon inleder IF Metall sin kongress. En av de hetaste frågorna väntas bli otryggheten på jobbet. I en mängd motioner föreslår kongressombuden allt från att tidsbegränsa inhyrning av arbetskraft till att verka för ett totalförbud mot bemanningsföretag.

– En del arbetsgivare driver detta in absurdum. Man använder inte bemanningsföretagen som det var tänkt från början, vid tillfälliga arbetstoppar, utan har som mål att ha en viss andel inhyrda, säger Erica Sjölander, chef på IF Metalls utredningsenhet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Frågan om bemanning och flexibla arbetstider i industrin har debatterats flitigt de senaste åren och många av motionerna till kongressen föreslår mer eller mindre konkreta åtgärder mot otrygga arbetsvillkor.

– Att den som jobbar i bemanning omfattas av lagar och avtal som gäller för alla på arbetsmarknaden är en sak, sedan hur det tillämpas praktiskt är en annan fråga. Som inhyrd måste man vara lite bättre och man måste tänka på vad man säger. Man är ju som en vara som kan bli utbytt, säger Magnus Persson, kongressombud som arbetar på Volvo bussar och är ordförande IF Metall i Borås.

Tidsbegränsad inhyrning

Tillsammans med tre andra avdelningar har IF Metall Borås motionerat om att förbundet ska verka för en tidsbegränsning av inhyrning via bemanningsföretag. De vill ha skrivningar i kollektivavtalen om att inhyrning inte får ske i mer än tolv månader i taget.

– Motionen syftar till att man ska träffa överenskommelser på klubbnivå och begränsa det här, att det finns en ram som säger tolv månader men att man genom lokal överenskommelse kan förlänga det till maximalt 24 månader, säger Magnus Persson.

Från IF Metall Mittskåne kommer ett mer radikalt förslag. Avdelningen vill att förbundet verkar för ett totalförbud mot bemanningsföretag:

”För att öka tryggheten för anställda på arbetsplatser med kollektivavtal och för att slippa konkurrera med bemanningsanställda och deras löner måste vi avskaffa bemanningsföretagen och lagen om uthyrning av arbetstagare”, skriver IF Metall Mittskåne i sin motion.

Förbud ingen bra idé

Magnus Persson tror inte det är en bra idé att förbjuda bemanningsföretagen. Han har förståelse för att de kan behövas vid tillfälliga förstärkningar.

– Bemanningsavtalet ska användas vid korta tillfälliga toppar där företaget behöver ha in extrapersonal för att till exempel klara en kunds behov av snabb leverans av en vara. Men man ska inte gå och dra på dem år ut och år in för att man är rädd för att det kommer en konjunkturnedgång och att man måste varsla, säger Magnus Persson.

IF Metalls kongress

Plats: Göteborg.

Datum: 19–22 maj.

Tema: Framtidens industriarbete.

Antal motioner: 433.

Val till förbundsstyrelsen: Nuvarande vice ordförande Marie Nilsson väntas väljas till ny ordförande efter Anders Ferbe. Tomas With föreslås som ny vice ordförande.